Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

DU LỊCH THU ĐÔNG

SỰ KIỆN DU LỊCH ĐÀ LẠT 2013

SỰ KIỆN FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2013-2014: Lễ hội hoa Đà Lạt năm nay đặc biệt hơn các năm khác, bởi chương trình được kết hợp với Festival di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ I, Kỷ niệm 120 năm thành lập TP. Đà Lạt và Năm du lịch quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014. I. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH 1. Triển lãm Hoa Đà Lạt và Sinh Vật Cảnh
- Thời gian: Từ 27/12/2013 - 01/01/2014 (Khai mạc lúc 9h30);
- Địa điểm: Công viên Hoa Đà Lạt;
- Chủ chương trình: UBND thành phố Đà Lạt;
- Nội dung:
+ Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh;
+ Quảng bá, tiếp thị, hợp tác thương mại;
+ Giới thiệu, mua bán các sản phẩm công nghệ trồng hoa, bảo quản hoa. 2. Vườn Di sản và Nghệ thuật sắp đặt Di sản Văn hóa và Thiên nhiên UNESCO ASEAN
- Thời gian: Từ 27/12/2013 - 01/01/2014 (Khai mạc lúc 16h00);
- Địa điểm: Khu A - Công viên Trần Quốc Toản;
- Chủ chương trình: Bộ Ngoại giao và Uỷ ban UNESCO;
- Nội dung:
+ Kết hợp triển lãm mô hình Di sản Văn hóa và thiên nhiên UNESCO ASEAN với không gian hoa Đà Lạt. 3. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch năm…

Bài đăng mới nhất

Hình ảnh

Tour tết 2013